Inschrijving

Je krijgt van het Zonnehuis binnen de vijf werkdagen na inschrijving een inschrijvingsbevestiging met betalingsinfo en praktische info.
Wanneer een cursus volzet is leg ik een wachtlijst aan. Ik neem zelf contact op als er een plaats vrij komt.

 

Betaling

Als je minder dan een maand voor de start van de cursus inschreef, vragen we om het volledige bedrag binnen de week over te schrijven.  Als je vroeger inschreef, mag je ook alles ineens betalen . Maar je kan ook als volgt betalen: 

 • 20% van het cursusbedrag binnen de week
 • de rest (minstens) een week vóór de start van de cursus.

Bij laat inschrijven breng je ofwel cash geld mee om bij het begin van de les te betalen of je schrijft over en brengt het betalingsbewijs mee. Het volledige bedrag moet in elk geval bij de start van de cursus betaald zijn.
Het rekeningnummer van het Zonnehuis is BE37 0018 3592 1828.

 

Facturatie 

 • Aan een per email verstuurde factuur zijn geen kosten verbonden.
 • Voor een geprinte factuur per post verstuurd reken ik € 10 administratiekosten aan.

 

Annulering

 • De annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van betaling. 
 • Wanneer het Zonnehuis een cursus annuleert, betaal ik je inschrijvingsgeld integraal terug. Voor eventuele andere kosten kan het Zonnehuis niet aansprakelijk gesteld worden. Je kan ook zelf kiezen om het bedrag voor een volgende cursus te behouden.
 • Als je zelf een cursus annuleert, dan moet dat schriftelijk. Annuleren met positief covid-attest tot 24 u voor de start van de cursus is zonder kosten. Voor elke andere situatie zijn de algemene annuleringsvoorwaarden van toepassing:
 • Bij annulering tot 4 weken vooraf betaal je € 15 annuleringskosten. Bij annulering vanaf 4 weken tot 7 werkdagen vóór de start betaal je 30% van het cursusbedrag. Bij latere annulering of als je niet annuleert / niet komt opdagen, betaal je 70% van het cursusbedrag.
 • Vind je zelf iemand die je plaats kan innemen, dan betaal je enkel €5 als bijdrage in de administratiekosten. Een vervanger kan enkel aangebracht worden vóór de start van de cursus, na akkoord van het Zonnehuis.
 • Het niet betalen van de deelnameprijs geldt nooit als annulering.
 • In corona-tijden: het bedrag dat je betaald had, wordt terugbetaald als je je deelname moet annuleren als gevolg van een lockdown of officieel reisverbod. In plaats van terugbetaling kan je het bedrag ook tegoed houden voor een andere cursus naar keuze.